Program kurzu Designer interiérů dvouletý - Creatio

Program kurzu Designer interiérů dvouletý

DESIGNER/KA INTERIÉRŮ - DVOULETÝ VÍKENDOVÝ KURZ - PODROBNÝ PROGRAM

Roční kurz interiérové architektury a designu utříděný do sedmnácti víkendových bloků. V jednotlivých blocích jsou uvedena základní hesla k obsahu bloku, vyčerpávající plná informace o výuce v daném bloku by byla tááákhle dlouhá (a nudná) a pro laika asi místy nesrozumitelná. Při každém setkání se pracuje/konzultuje/tvoří na ročníkovém (kurzovém) projektu - to je samozřejmost, kterou v popisu už ani neuvádíme - a určitě Vás nepřekvapí, že součástí výuky je celá řada domácích úkolů.... Na rozdíl od většiny konkurence naše výukové programy nejsou tajné - chcete se na něco zeptat nebo si upřesnit? Proč ne - zeptejte se nás - kontakty najdete v horním menu.

 


01_program-kurzuBilaÚvodní seznámení s kurzem, Osoba a osobnost designera - interiérového
architekta a jeho myšlení v souvislostechOLIVE_DARK

Úvod, vlastnosti a znalosti designera/ky, přesah oborů, návrhář jako osobnost a tvůrce, diskuse na téma inspirace, kreativita, design a funkce, kýč a nevkus, formy a možnosti práce, cesta jako součást tvorby, vnímání klienta. Vazba interieru a stavby, městské a venkovské bydlení, části interieru pro bydlení v průběhu času, konstrukce a její části. Brainstorming a teorie (mentoring) k uvedeným tématům, , zadání ročníkové (kurzové) práce, principy výuky, jak se v tom vše vyznat....? A jdeme na to !


02_program-kurzuBilaVýrazové prostředky, Technické kreslení, Kreslení od ruky, skicaOLIVE_DARK

Jak se designér graficky vyjadřuje a prezentuje, skica, stafáž, dělení geometrických ploch, rýsování, půdorys, řez, pohled, axonometrie, značky, kótování, druhy čar, stavební výrazová konvence.a.a.a.a.a.a...Čtení stavebních výkresů, nosné a nenosné konstrukce, jak dobře zaměřit stávající stav.... Jde Vám z toho hlava kolem? Nemusí, věřte že je to jednodušší než to vypadá a s námi to zvládnete jedna dvě.
 


03_program-kurzuBilaZáklady dispozice, Funkční vazby, Ergonomie, Kreslení od ruky, skicaOLIVE_DARK

A stále procvičujeme kreslení od ruky, skicu, tužka a papír je soustruh designéra, přidáme jedno i dvou-úběžníkovou perspektivu. Dispozice a její  vzájemné vazby, ergonomie člověka a prostředí, které ho obklopuje, funkční plochy nábytku,, minimální rozměry z hlediska norem.... a malinko se podíváme ve všech zmíněných souvislostech i na komerční prostory. Nuda? Ale vůbec ne, pro imaginaci nám zbude spousta prostoru.
 


04_program-kurzuBilaHistorie architektury s důrazem na interiér do počátku 20 stoletíOLIVE_DARK

Stručný přehled vývoje architektury ve světě, , podrobnější výklad historie a tvarosloví ve středoevropském prostoru, slohy a jejich poznávací znaky, vazba architektury a nábytku a jeho vývoj. Rozdíl interieru v městském a venkovském prostředí. Tentokrát zkrátka bude teorie trochu víc. Ale nebojte, na praktické poznávání a vlastní projekt nám čas určitě vyzbyde.....
 
 


05_program-kurzuBilaHistorie architektury z důrazem na interiér od počátku 20.století, Interiér, sloh a styl OLIVE_DARK

Van Mies Rohe, Wright nebo Plečnik, Le Corbusier a jeho vize průmyslového bydlení, interiér versus architektonický sloh a interiérový styl, existuje vůbec? A co vazba na stávající architekturu, má nějaká pravidla, ano, ne proč.....ouuuu, jsme zpět v imaginativním, tvůrčím, myšlenkovém atelieru, názorovém kotli plném různorodých myšlenek.
 
 


06_program-kurzuBilaPráce s prostorem - členění, kompozice, hmota, tektonika, rytmus, optický klam.... Úvod k materiálům v interierové tvorbě OLIVE_DARK

Práce s prostorem vycházející s klasických kompozičních struktur, světlo, optické klamy, optické korekce....Úvod do materiálů používaných v interiérovém designerství, struktury, vlastnosti, rozsah a principy použití z hlediska designu a funkce. Věřte nebo ne, ale zábavná a velmi objevná část výuky.
 


07_program-kurzuBilaVybrané materiály v interiérové tvorbě, nábytkové kování, netradiční materiályOLIVE_DARK

Znát materiály, a práci s nimi, jejich vlastnosti, technické a konstrukční možnosti, struktury, a zvyklosti užití, je v realizaci základ pro úspěšné designerství. Materiálům porozumět, užít ho v netradičních polohách, znát imitace (napodobeniny) vzhledů povrchových úprav (např. fládr nebo benátský štuk), umět rozpoznat dřeviny podle jejich barvy a kresby, vědět něco o strukturách látek a jiných tkaných a netkaných materiálů na bázi vlákna, zkrátka - chci-li napsat knihu, musím umět písmenka ..:-)
 


08_program-kurzuBilaTeorie barev, denní a umělé osvětlení interiéruOLIVE_DARK

Barvy a jejich působení na člověka, skládání barev, barvy dopl%nkové, příbuzné, schemata dělení, co je a co není dogma, barvy a světlo, co světlo vlastně je, základy návrhu umělého osvětlení, stavební a technická připravenost, design svítidel, světlo jako výrazový prostředek, světelné scény zdroje a jejich druhy, barva světla, co s denním světlem a proč je důležité, umíme ho imitovat a spousta dalšího. Samozřejmě i technické znalosti- názvosloví, značky, podklady pro profese.... Zní to strašně vážně, ale ve skutečnosti jde jen o to věci pojmenovat...


09_program-kurzuBilaZáklady práce s počítačovými programy - vizualizace a CAD platformyOLIVE_DARK

Pro designera je potřebná představivost, imaginace, tužka a papír, pro klienta počítačová vizualizace, aby viděl to, co designér vidí ve své hlavě a pro realizační firmu explicitní výkresy, pomocí kterých dokáží představu interiérového architekta zrealizovat. A proto se naučíme základy všeho - ruční skici, základy vizualizačního programu SketchUp a některý z programů CAD platformy.
 
 


10_program-kurzuBilaInteriér a sítě, inteligence prostoru budovyOLIVE_DARK

Ty tam jsou doby, kdy stačilo interiérovému návrháři vědět, kde je stoupačka kanalizace. Dnes se musí zabývat nejen připojením vody, kanalizace , elektroinstalace a dalších sítí ale musí znát potřeby prostoru z hlediska audiovizuální techniky, vytápění, zabezpečení, větrání, oslunění, internetu.... a to se nebavím o některých specifikách komerčních prostor. A právě o tom všem se dozvíte v tomto bloku.
 


11_program-kurzuBilaSoučasné trendy designu a interiérové architektury IOLIVE_DARK

Nejprve si ukážeme jak to dělají ostatní - tento blok nazýváme "Nejvýznamnější zahraniční a čeští designéři nejen dneška" - povíme si něco o jejich práci, době vzniku a z toho pramenících konsekvencích. Poté se již vrhneme na na problematiku rozdílného pojetí práce a trendů v komerčních interiérů a interiérů určených ku bydlení, podrobněji se podíváme na provoz restaurační a obchodní.
 


12_program-kurzuBilaSoučasné trendy designu a interiérové architektury IIOLIVE_DARK

Když je jednička, musí následovat i dvojka. Zde se budeme do hloubky zajímat o trendy a "styly" bytových interiérů nejen jako celku, ale rozebereme trendy konkrétních prostor - kuchyně, koupelny, ložnice a obývacího pokoje. Současně s tím se zaměříme i na některé specifické druhy nábytku a zařízení, kterým je dobré věnovat trochu širší pozornost, jako je sedací nábytek, nábytek v koupelně nebo třeba krby. A že by nebyly tapety a koberce a dekorační tkaniny? To víte že ano, právě teď.
 


13_program-kurzuBilaSebeprezentace MOJE značka, Zásady a nástroje jednání s klientemOLIVE_DARK

V dnešní společnosti není problém navrhnout a vyrobit, ale prodat. Proto se velmi profesionálně věnujeme základům této dovednosti - zjednodušeně můžeme vyjmenovat témata Moje značka a můj obraz, domluvení kontraktu a nastavení kontextů práce, práce s očekáváním klienta, jak řídit rozhovor s klientem a jeho struktura, teorie otázek a mnoho dalšího...Mimochodem, říká Vám něco pojem systemický přístup?
 


14_program-kurzuBilaPřemýšení v souvislostech, Ucelení koncepce ročníkového (kurzového) projektu OLIVE_DARK

V této fázi výuky už známe vše nezbytně potřebné k tomu, abychom mohli vše pospojovat a promítnout do našich praktických prací.O všem budeme horečně diskutovat, konzultovat, brainstormingovat zkrátka ladit z hlediska techniky i filozofie. A jen tak mezi tím se podíváme na specifikaci prvků a rozpočet....
 
 


15_program-kurzuBilaPrávní vztahy v praxi interiérového designéraOLIVE_DARK

Neznalost práva neomlouvá, jak tvrdí známá poučka, proto se podíváme na Stavební právo a právní vztahy k nemovitostem, smluvní vztahy důležité pro činnost interiérového architekta z hlediska odběratelů i dodavatelů, zejména smlouvu o dílo, objednávku, reklamační podmínky, smlouvu o zprostředkování a tak dále a tak podobně. Podíváme se, jak vypadají a co mají obsahovat objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, záruční list....... A rozhodně nevynecháme ani zákon, který nás velmi zajímá, totiž právo autorské.
 


16_program-kurzuBilaKonzultace a první den zkouškyOLIVE_DARK

První den budeme ladit, konzultovat, řešit , radit, ptát se a odpovídat a vůbec dělat vše, co bude pro frekventanty potřeba pro nalezení konečné formy ročníkového (kurzového) projektu. A druhý den už půjde do tuhého - písemná a praktická část zkoušky profesní kvalifikace....
 
 


17_program-kurzuBilaZkouškyOLIVE_DARK

První den se budeme zabývat ústní částí zkoušky profesní kvalifikace, druhý den bude věnován obhajobě ročníkového (kurzového) projektu. A nebojte se, kdo pilně studoval v našem kurzu, zvládne všechno na výbornou. A jaká všechna osvědčení a certifikáty obdržíte a k čemu Vám budou?
Podívejte se na stránku "Certifikace".
 


18_program-kurzuBilaNadpisOLIVE_DARK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Aliquam ornare wisi eu metus. Ut tempus purus at lorem. Maecenas ipsum velit, onsectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Vivamus porttitor turpis ac leo. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Aliquam ornare wisi eu metus. Ut tempus purus at lorem. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Vivamus porttitor turpis ac.


Pozn.  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví  při práci (jako povinná část KS PK) je součástí prvního bloku výuky.
Obsah učebního plánu, tak jak je stručně popsán v jednotlivých blocích obsahuje všechno potřebné učivo a praktickou výuku, která je předepsána kvalifikačním standardem profese NSK č. 33-051-M.
Změna programu plánu výuky vyhrazena.