Škola designu - Creatio

Škola designu

CReATIO - cesta ke změně

Creatio-skola-bytoveho-designu.jpg

CReATIO je škola-ateliér, orientující se na krátkodobé a dlouhodobé výukové kurzy pro dospělé bez rozdílu věku a vzdělání, pro úplné začátečníky i pokročilé, v oboru interiérové tvorby a designu, architektury a výtvarného umění. Nabízí jak kurzy, které jsou skutečnou přípravou pro novou profesi včetně příslušných profesních osvědčení, tak kurzy, které pomohou rozšířit znalosti v oborech, které jsou Vaším koníčkem nebo byste se v nich rádi zdokonalili čistě z touhy po vědění.

Dlouhodobé kurzy jsou zaměřeny na komplexitu vzdělání, věnují se nejen tématickým znalostem a dovednostem, ale jsou doplněny i základními právními znalostmi, uměním psychologie jednání s klientem a budování vlastní značky, dovednostmi, které jsou nezbytností pro úspěch Vaší tvorby.

Škola designu CReATIO má na trhu jedinečný koncept přístupu k výuce – výuka je vedena formou ateliéru, kdy Vás po celou dobu studia prakticky vede a zdokonaluje jedna osoba – zakladatel a odborný garant školy, architekt a designér s aktivní praxí Martin Čermák. Tím je zajištěn opravdu osobní přístup, při kterém se klient a lektor dobře poznají, lektor dokáže analyzovat silné a slabé stránky frekventanta a pomůže mu silné rozvinout a slabé zdokonalit, vedení ročníkové práce má kontinuitu faktickou, odbornou i lidskou. Samozřejmě má k ruce řadu kolegů lektorů, externích poradců, konzultantů a partnerů, kteří ve výuce pomáhají, garantují přehled o novinkách a trendech, poskytují špičkové materiální zázemí a reálné znalosti úzkých segmentů trhu.

Absolvováním studia některého z profesních kurzů naší školy designu, budete připraveni na samostatné podnikání v příslušném oboru, stejně jako na rychle stoupající kariéru v zaměstnaneckém poměru. Uplatnění na trhu práce, s novými znalostmi od nás, určitě najdete.

V čem se lišíme

 • icon_07Osobní přístup pro každého Na rozdíl od konkurence si nemyslíme, že osobní přístup znamená málo osob ve vyučované skupině. Osobní přístup je pro nás odborné vedení po celou dobu studia jediným lektorem, individuální konzultace, vzájemné poznání vyučujícího a frekventanta, možnost reagovat a posílit silné stránky osobnosti každého z Vás
 • icon_07Aktivní praxe všech lektorů Všichni lektoři mají aktivní úspěšnou praxi ve svém oboru a jsou vlastníky firem, jejichž podnikání souvisí z oborem výuky. Externí poradci a partneři patří ke špičce ve své oblasti.
 • icon_01Kurzy zakončené zkouškou profesní kvalifikace Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. (zdroj webové stránky MŠMT)
 • icon_01Originální ateliérový způsob výuky Ateliérový způsob výuky pod vedením jednoho lektora Vám zaručí maximum praktických dovedností a znalostí v rámci ročníkové práce.
  • icon_07Naše kurzy nejsou jen o bydlení Některé designérské kurzy přináší v rámci výuky informace nejen v oblasti interiérové architektury a designu pro bydlení, ale dozvíte se trochu také o oblasti tolik žádaných komerčních interiérů – restaurací, obchodů, hotelů, wellness center apod. Určité víceleté kurzy budou zaměřeny výhradně jen na ně.
  • icon_07Maximálně dvanáct osob ve skupině Nízký počet osob ve skupině nám umožňuje flexibilně reagovat na potřeby jednotlivce i skupiny v rámci výuky, u workshopů a brainstormingu pak velmi efektivně pracovat.

 

Naši lektoři

 • Ing. MARTIN ČERMÁK – architekt

  Zakladatel, manažer a hlavní lektor školy CReATIO. Vystudoval na ČVUT FS obory Architektura pozemních staveb a Pozemní stavby. Zakladatel architektonických studií Dessier, s.r.o., ArchitektiCZ, s.r.o a Cermak Original, spol. s r.o., přes dvacet let provozuje vlastní praxi v oblasti navrhování bytových i komerčních interiérů a budov. Maluje a fotí, dlouhá léta přispíval do komerčních časopisů zaměřených na bydlení. Je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci 33-051-M, 8-046-N a 36-131-M  

  více
 • Ing. ALEŠ KUBÍK

  Absolvent stavební fakulty VUT v Brně. Během deseti let získal široké zkušenosti ve stavební praxi v různých firmách, českých i mezinárodních. Nyní se na "volné noze" zabývá interiérovým designem a současně je profesionálním lektorem, mentorem a koučem. Rád předává své praktické zkušenosti neformálním a poutavým stylem v otevřené atmosféře. Jako student ateliéru sochařky paní MgA. Barbory Maštrlové v oboru kresba zdokonalil své přirozené výtvarné a kreativní dovednosti. Kresba, malba a fotografie jsou současně i jeho koníčkem.

  více
 • Mgr. PETR VACÍŘ, člen AK ČR

  Advokát, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen České a Slovenské advokátní komory. Zastupuje významné národní a nadnárodní společnosti, má rozsáhlé zkušenosti s právem obchodním a občanským. Je zakladatelem firmy Jurrex- Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o. Spolupracuje s odborníky v příbuzných oblastech, především s daňovými poradci, auditory a znalci, poskytuje právní služby obchodním společnostem bez rozdílu velikosti či jednotlivcům.

  více
 • Bc. Lucie Fichtlová

  Interiérová designérka a Feng Shui poradkyně pohybující se v této oblasti 13 let, šikovně propojující znalosti z obou těchto oborů v jeden celek. Zcela jistě vás vyvede z představy, že ve Feng Shui jde pouze o přesouvání nábytku. Absolvovala několikaleté studium učení starých Mistrů Ham Yu, jehož je Feng Shui součástí (společně s astrologií, kosmologií, tradiční čínskou medicínou), školu Aqua Ventus Academy, kurzy Jiřího Černáka a mnoho dalších Feng Shui kurzů.

  více
 • Mgr. PAVLA PAVLÍKOVÁ PPC

  Inspirativní systemický kouč zaměřující se na využití vnitřních zdrojů, sebeprezentaci a oblast komunikace, víceprezidentka pro akreditace ICF ČR, držitelka akreditací Professional Certified Coach (ICF) a Akreditovaný kouč (ČAKO). Koučování se věnuje od roku 2002, zakladatelka společnosti Innergy, s.r.o. Dokáže vidět Vaše silné stránky a upozornit na ně. Systemické myšlení se vyznačuje vysokou komplexitou - neupíná se k jedné možnosti - pravdě, ale zvažuje varianty, ze kterých vybírá podle jejich užitečnosti.

  více

 

ZVU VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zaujaly vás kurzy interiérového designu
a vážně zvažujete, že půjdete do toho?

Přijďte si se mnou nezávazně popovídat
o škole CReATIO, kurzech, designu, pojetí výuky a vůbec o všem, co vás zajímá.

•  PRAHA • registrace zde •

13. června 2024 od 18:30 Praha - Rumunská 1, v učebně 403, 4. patro

•  BRNO • registrace zde •

11. června 2024 od 18:30 Brno - Škrochova 42

TĚŠÍM SE NA VÁS!

Martin Čermák