Program kurzu Designer interiérů třicetidenní - Creatio

Program kurzu Designer interiérů třicetidenní

DESIGNER/KA INTERIÉRŮ -PŮLROČNÍ INTENZIVNÍ KURZ - PODROBNÝ PROGRAM

Půlroční denní intenzivní kurz interiérové architektury a designu probíhá vždy úterý, středu a čtvrtek od 16:30 do 20:30, zkoušky jsou prováděny celodenně po dohodě. Výuka kurzu je členěna do tématických bloků, v jednotlivých blocích jsou uvedena základní hesla k obsahu výuky, vyčerpávající plná informace o programu v daném bloku by byla tááákhle dlouhá (a nudná) a pro laika asi místy nesrozumitelná. Během celého kurzu se současně pracuje/konzultuje/tvoří na tzv. kurzovém projektu (obdoba ročníkové práce na celoročním studiu) - to je samozřejmost, kterou v popisu už ani neuvádíme - a určitě Vás nepřekvapí, že součástí výuky je celá řada domácích úkolů.... Na rozdíl od většiny konkurence naše výukové programy nejsou tajné - chcete se na něco zeptat nebo si upřesnit? Proč ne - zeptejte se nás - kontakty najdete v horním menu.

 


01_program-kurzuBilaÚvodní seznámení s kurzem, Osoba a osobnost designera - interiérového
architekta a jeho myšlení v souvislostechOLIVE_DARK

Úvod, vlastnosti a znalosti designera/ky, přesah oborů, návrhář jako osobnost a tvůrce, diskuse na téma inspirace, kreativita, design a funkce, kýč a nevkus, formy a možnosti práce, cesta jako součást tvorby, vnímání klienta. Vazba interieru a stavby, městské a venkovské bydlení, části interieru pro bydlení v průběhu času, konstrukce a její části. Brainstorming a teorie (mentoring) k uvedeným tématům. Zadání ročníkové (kurzové) práce, principy výuky, jak se v tom vše vyznat....? A jdeme na to !


02_program-kurzuBilaVýrazové prostředky, Technické kreslení, Kreslení od ruky, skicaOLIVE_DARK

Jak se designér graficky vyjadřuje a prezentuje, skica, stafáž, dělení geometrických ploch, rýsování, půdorys, řez, pohled, axonometrie, značky, kótování, druhy čar, stavební výrazová konvence.a.a.a.a.a.a...Čtení stavebních výkresů, nosné a nenosné konstrukce, jak dobře zaměřit stávající stav.... Jde Vám z toho hlava kolem? Nemusí, věřte že je to jednodušší než to vypadá a s námi to zvládnete jedna dvě.
 


03_program-kurzuBilaZáklady dispozice, Funkční vazby, Ergonomie, Kreslení od ruky, skicaOLIVE_DARK

A stále procvičujeme kreslení od ruky, skicu, tužka a papír je soustruh designéra, přidáme jedno i dvou-úběžníkovou perspektivu. Dispozice a její  vzájemné vazby, ergonomie člověka a prostředí, které ho obklopuje, funkční plochy nábytku,, minimální rozměry z hlediska norem.... a malinko se podíváme ve všech zmíněných souvislostech i na komerční prostory. Nuda? Ale vůbec ne, pro imaginaci nám zbude spousta prostoru.
 


04_program-kurzuBilaHistorie architektury s důrazem na interiér do počátku 20 stoletíOLIVE_DARK

Stručný přehled vývoje architektury ve světě, , podrobnější výklad historie a tvarosloví ve středoevropském prostoru, slohy a jejich poznávací znaky, vazba architektury a nábytku a jeho vývoj. Rozdíl interieru v městském a venkovském prostředí. Tentokrát zkrátka bude teorie trochu víc. Ale nebojte, na praktické poznávání a vlastní projekt nám čas určitě vyzbyde.....
 
 


05_program-kurzuBilaHistorie architektury z důrazem na interiér od počátku 20.století, Interiér, sloh a styl OLIVE_DARK

Van Mies Rohe, Wright nebo Plečnik, Le Corbusier a jeho vize průmyslového bydlení, interiér versus architektonický sloh a interiérový styl, existuje vůbec? A co vazba na stávající architekturu, má nějaká pravidla, ano, ne proč.....ouuuu, jsme zpět v imaginativním, tvůrčím, myšlenkovém atelieru, názorovém kotli plném různorodých myšlenek.
 
 


06_program-kurzuBilaPráce s prostorem - členění, kompozice, hmota, tektonika, rytmus, optický klam.... Úvod k materiálům v interierové tvorbě OLIVE_DARK

Práce s prostorem vycházející s klasických kompozičních struktur, světlo, optické klamy, optické korekce....Úvod do materiálů používaných v interiérovém designerství, struktury, vlastnosti, rozsah a principy použití z hlediska designu a funkce. Věřte nebo ne, ale zábavná a velmi objevná část výuky. Zadání ročníkové (kurzové) práce, principy výuky, jak se v tom vše vyznat....? A jdeme na to !

 


07_program-kurzuBilaVybrané materiály v interiérové tvorbě, nábytkové kování, netradiční materiályOLIVE_DARK

Znát materiály, a práci s nimi, jejich vlastnosti, technické a konstrukční možnosti, struktury, a zvyklosti užití, je v realizaci základ pro úspěšné designerství. Materiálům porozumět, užít ho v netradičních polohách, znát imitace (napodobeniny) vzhledů povrchových úprav (např. fládr nebo benátský štuk), umět rozpoznat dřeviny podle jejich barvy a kresby, vědět něco o strukturách látek a jiných tkaných a netkaných materiálů na bázi vlákna, zkrátka - chci-li napsat knihu, musím umět písmenka ..:-)
 


08_program-kurzuBilaTeorie barev, denní a umělé osvětlení interiéruOLIVE_DARK

Barvy a jejich působení na člověka, skládání barev, barvy dopl%nkové, příbuzné, schemata dělení, co je a co není dogma, barvy a světlo, co světlo vlastně je, základy návrhu umělého osvětlení, stavební a technická připravenost, design svítidel, světlo jako výrazový prostředek, světelné scény zdroje a jejich druhy, barva světla, co s denním světlem a proč je důležité, umíme ho imitovat a spousta dalšího. Samozřejmě i technické znalosti- názvosloví, značky, podklady pro profese.... Zní to strašně vážně, ale ve skutečnosti jde jen o to věci pojmenovat...


09_program-kurzuBilaZáklady práce s počítačovými programy - vizualizace a CAD platformyOLIVE_DARK

Pro designera je potřebná představivost, imaginace, tužka a papír, pro klienta počítačová vizualizace, aby viděl to, co designér vidí ve své hlavě a pro realizační firmu explicitní výkresy, pomocí kterých dokáží představu interiérového architekta zrealizovat. A proto se naučíme základy všeho - ruční skici, základy vizualizačního programu SketchUp a některý z programů CAD platformy.
 
 


10_program-kurzuBilaInteriér a sítě, inteligence prostoru budovyOLIVE_DARK

Ty tam jsou doby, kdy stačilo interiérovému návrháři vědět, kde je stoupačka kanalizace. Dnes se musí zabývat nejen připojením vody, kanalizace , elektroinstalace a dalších sítí ale musí znát potřeby prostoru z hlediska audiovizuální techniky, vytápění, zabezpečení, větrání, oslunění, internetu.... a to se nebavím o některých specifikách komerčních prostor. A právě o tom všem se dozvíte v tomto bloku.
 


11_program-kurzuBilaSoučasné trendy designu a interiérové architektury IOLIVE_DARK

Nejprve si ukážeme jak to dělají ostatní - tento blok nazýváme "Nejvýznamnější zahraniční a čeští designéři nejen dneška" - povíme si něco o jejich práci, době vzniku a z toho pramenících konsekvencích. Poté se již vrhneme na na problematiku rozdílného pojetí práce a trendů v komerčních interiérů a interiérů určených ku bydlení, podrobněji se podíváme na provoz restaurační a obchodní.
 


12_program-kurzuBilaSoučasné trendy designu a interiérové architektury IIOLIVE_DARK

Když je jednička, musí následovat i dvojka. Zde se budeme do hloubky zajímat o trendy a "styly" bytových interiérů nejen jako celku, ale rozebereme trendy konkrétních prostor - kuchyně, koupelny, ložnice a obývacího pokoje. Současně s tím se zaměříme i na některé specifické druhy nábytku a zařízení, kterým je dobré věnovat trochu širší pozornost, jako je sedací nábytek, nábytek v koupelně nebo třeba krby. A že by nebyly tapety a koberce a dekorační tkaniny? To víte že ano, právě teď.
 


13_program-kurzuBilaSebeprezentace MOJE značka, Zásady a nástroje jednání s klientemOLIVE_DARK

V dnešní společnosti není problém navrhnout a vyrobit, ale prodat. Proto se velmi profesionálně věnujeme základům této dovednosti - zjednodušeně můžeme vyjmenovat témata Moje značka a můj obraz, domluvení kontraktu a nastavení kontextů práce, práce s očekáváním klienta, jak řídit rozhovor s klientem a jeho struktura, teorie otázek a mnoho dalšího...Mimochodem, říká Vám něco pojem systemický přístup?
 


14_program-kurzuBilaPřemýšení v souvislostech, Ucelení koncepce kurzového projektu OLIVE_DARK

V této fázi výuky už známe vše nezbytně potřebné k tomu, abychom mohli vše pospojovat a promítnout do našich praktických prací.O všem budeme horečně diskutovat, konzultovat, brainstormingovat zkrátka ladit z hlediska techniky i filozofie. A jen tak mezi tím se podíváme na specifikaci prvků a rozpočet....
 
 


15_program-kurzuBilaPrávní vztahy v praxi interiérového designéraOLIVE_DARK

Neznalost práva neomlouvá, jak tvrdí známá poučka, proto se podíváme na Stavební právo a právní vztahy k nemovitostem, smluvní vztahy důležité pro činnost interiérového architekta z hlediska odběratelů i dodavatelů, zejména smlouvu o dílo, objednávku, reklamační podmínky, smlouvu o zprostředkování a tak dále a tak podobně. Podíváme se, jak vypadají a co mají obsahovat objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, záruční list....... A rozhodně nevynecháme ani zákon, který nás velmi zajímá, totiž právo autorské.


16_program-kurzuBilaPrvní blok zkouškyOLIVE_DARK

A jde do tuhého - první den proběhne písemná a praktická část zkoušky profesní kvalifikace, druhý den se budeme zabývat ústní částí téže zkoušky. Poté zbude ještě spousta času na konzultace, dotazy, zkrátka potřebná doladění kurzových projektů. A nebojte se, kdo pilně studoval v našem kurzu, zvládne všechno na výbornou. A jaká všechna osvědčení a certifikáty v případě úspěchu obdržíte a k čemu Vám budou?
Podívejte se na stránku "Certifikace".


17_program-kurzuBilaDruhý blok zkoušky - obhajoba kurzové práceOLIVE_DARK

Postupně se vystřídáme na obhajobě kurzového projektu .
 
 
 
 


Pozn.  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví  při práci (jako povinná část KS PK) je součástí prvního bloku výuky.
Obsah učebního plánu, tak jak je stručně popsán v jednotlivých blocích obsahuje všechno potřebné učivo a praktickou výuku, která je předepsána kvalifikačním standardem profese NSK č. 33-051-M.
Změna programu plánu výuky vyhrazena.