Program kurzu Designer interiérů celoroční - Creatio

Program kurzu Designer interiérů celoroční

DESIGNER/KA INTERIÉRŮ - ROČNÍ VÍKENDOVÝ KURZ - PODROBNÝ PROGRAM

Roční kurz interiérové architektury a designu utříděný do sedmnácti víkendových bloků. V jednotlivých blocích jsou uvedena základní hesla k obsahu bloku, vyčerpávající plná informace o výuce v daném bloku by byla tááákhle dlouhá (a nudná) a pro laika asi místy nesrozumitelná. Při každém setkání se pracuje/konzultuje/tvoří na ročníkovém (kurzovém) projektu - to je samozřejmost, kterou v popisu už ani neuvádíme - a určitě Vás nepřekvapí, že součástí výuky je celá řada domácích úkolů.... Tenhle kurz není o polštářcích – opravdová výuka na pomezí mezi architektem a designérem, s teorií, praxí a poctivou prací na ročníkovém projektu. Chcete se na něco zeptat nebo si upřesnit? Proč ne - zeptejte se nás, na rozdíl od většiny konkurence naše výukové programy nejsou tajné - kontakty najdete v horním menu.

 


01_program-kurzuBilaÚvodní seznámení s kurzem, Osoba a osobnost designera - interiérového
architekta a jeho myšlení v souvislostech, výrazové prostředky, kreslení od rukyOLIVE_DARK

Úvod, vlastnosti a znalosti designera/ky, přesah oborů, návrhář jako osobnost a tvůrce, diskuse na téma inspirace, kreativita, design a funkce, formy a možnosti práce, cesta jako součást tvorby, vnímání klienta. Vazba interiéru a stavby. Struktura projektu, principy návrhářské práce. Brainstorming a teorie (mentoring) k tématům, způsob výuky, jak se v tom vše vyznat...? A jdeme na to ! Kreslení od ruky - čára, dělení geometrických ploch, skica.


02_program-kurzuBilaStavba a její prvky, Názvosloví, Technické kreslení, Kreslení od ruky, Zaměření,
Skica a perspektiva OLIVE_DARK

Aby byl designér úspěšný, musí pochopit a poznat prostředí, do kterého interiér navrhuje – tedy stavbu, její principy, strukturu a možnosti. Tím pochopí a pozná i veškeré možnosti a mantinely svojí tvorby. Jak se designér graficky vyjadřuje a prezentuje, skica, rýsování, půdorys, řez, pohled, jednoúběžníková perspektiva, značky, kótování, druhy čar, stavební výrazová konvence.a.a.a.a.a.a... A k tomu už se vydáme dobře zaměřit stávající stav, základní stavební kámen dobře odvedené designérské práce v interiéru, naučíme se, jak se rozhlédnout a vidět, co jsme zatím v interiéru vidět neviděli...


03_program-kurzuBilaZáklady práce s počítačovými programy - CAD platforma OLIVE_DARK

Abychom mohli naši myšlenku zpracovat a zasadit do kontextu přesně a ve formátu odpovídajícímu 21.století, dokázali předat realizačním firmám explicitní výkresy, pomocí kterých dokáží naši představu zrealizovat, naučíme se vyjadřovat nejen s tužkou v ruce, ale i pomocí některého z programů CAD platformy. Studijní plná licence v ceně kurzu.
 


04_program-kurzuBilaStavba a její prvky, Interiér a sítě, Sanitární technika, Kreslení od ruky, skica,
axonometrieOLIVE_DARK

A pokračujeme v krasojízdě – tentokrát schodiště. A co kam připojit, napojit a zapojit aby to fungovalo, to se dozvíme právě teď. Trubička sem, trubička tam, drátek a ještě jeden... a něco o koupelnách a obkladech a sanitární technice. Čtení stavebních výkresů, nosné a nenosné konstrukce.... Jde Vám z toho hlava kolem? Nemusí, věřte že je to jednodušší než to vypadá a s námi to zvládnete jedna dvě. A stále procvičujeme kreslení od ruky, tužka a papír je přeci jenom soustruh designéra, a k tomu dnes přidáme i axonometrii.


05_program-kurzuBilaErgonomie OLIVE_DARK

Pojďme se seznámit s ergonomií člověka a prostředí, které ho obklopuje, funkčními plochami nábytku, minimálními rozměry místností a předmětů nejen z hlediska norem, tipy a triky jednotlivých prostor, kuchyň, šatna, ložnice, dětský pokoj – jak to vlastně je s věkovými kategoriemi dětí a co z toho plyne pro nás, designéry..?
 


06_program-kurzuBilaKompozice - základ práce s prostorem - hmota, členění, tektonika, rytmus...
Základy dispozice, Funkční vazby OLIVE_DARK

Práce s prostorem vycházející s klasických kompozičních prvků, symetrie, gradace, struktura... Dispozice a její vzájemné vazby, jak ji změnit, co je a co není možné... Zřejmě se to nezdá, ale jedna z nejzábavnějších a nejkreativnějších věcí v našem oboru. A pro trochu pobavení se podíváme na styly. Existuje styl vůbec? Jo a mezi námi - třeba zbyde čas i na optické klamy.
 


07_program-kurzuBilaVybrané materiály v interiérové tvorbě I OLIVE_DARK

Znát materiály a práci s nimi, jejich vlastnosti, technické a konstrukční možnosti, struktury, a zvyklosti užití, je v realizaci základ pro úspěšné designerství. Umět rozpoznat dřeviny podle jejich barvy a kresby, poznat typy desek na bázi dřeva jako současného základního materiálu v nábytkářství, poradit si s hranami i způsobem povrchové úpravy, zkrátka - chci-li napsat knihu, musím umět písmenka ..:-)
 


08_program-kurzuBilaNábytkářské výkresy a terminologie, Nábytkové kování I OLIVE_DARK

Nábytkářská terminologie - už jste slyšeli výraz týpl nebo svlak ? A k tomu kování - výsuv, závěs, výklop a..a..a. No a samozřejmě znalost tvorby a čtení výkresů v nábytkářské praxi - vymyslím, nakreslím, nechám vyrobit a – ono je to tak, jak mělo, jak jsem si představoval, jak jsem chtěl, jupíííí.
 


09_program-kurzuBila Nábytkové kování II, Vybrané materiály v interiérové tvorbě III,
Úpravy povrchů – malby, podlahy, tapety OLIVE_DARK

Dnes už není úprava povrchů co dříve – štětka a vápno, dnes můžeme nejen na stěnách doslova kouzlit...stačí znát možnosti, stačí znát imitace (napodobeniny) vzhledů povrchových úprav (např. fládr nebo benátský štuk), imitaci kovů, betonu, stěrky všeho druhu, tapety látkové, vinilové, fleasové.... no a na podlahu už také dávno nedáváme udusanou hlínu, že – tak pojďte objevovat. A zase ty materiály - kámen a umělý kámen a ještě tu máme kovy... A bonus nakonec - půjdeme si sáhnout na nábytkové kování. K odborníkům!
 


10_program-kurzuBila Teorie barev a základní schemata, Vybrané materiály v interiérové tvorbě IV OLIVE_DARK

Tak konečně tu máme barvy a jejich působení na člověka, skládání barev, barvy doplňkové, příbuzné, schemata sdružování, co je a co není dogma, trendy...
A zase materiály - tentokrát sklo, dnes tak oblíbené... a my se podíváme i na některé méně známé způsoby užití – například věděli jste, že existuje sklo, které můžete stiskem tlačítka zneprůhlednit? Dozvíte se i něco o druzích a strukturách látek a jiných tkaných a netkaných materiálů na bázi vlákna, záclony, závěsy, jak se to šije, jaké jsou detaily... Když se ještě vrátím k těm barvám - trochu pestrý blok, nemyslíte? Doslova!
 


11_program-kurzuBilaDenní a umělé osvětlení interiéru, Inteligence budovy (bytu)OLIVE_DARK

Co světlo vlastně je, základy návrhu umělého osvětlení, stavební a technická připravenost, druhy svítidel, světlo jako výrazový prostředek, světelné scény, zdroje jejich druhy a barva, co s denním světlem a proč je důležité... Samozřejmě i technické znalosti- názvosloví, značky, podklady pro profese... Ty tam jsou doby, kdy stačilo jedno svítidlo uprostřed místnosti. Dnes se musí zabývat nejen sběrnicovou elektroinstalací, ale musí znát potřeby prostoru z hlediska audiovizuální techniky, inteligence MaR, zabezpečení, oslunění, počítačových sítí a internetu... Zní to strašně vážně, ale ve skutečnosti jde jen o to věci pojmenovat... No alespoň nebude nuda.


12_program-kurzuBila Nacenění projektu a realizace návrhu OLIVE_DARK

Všechno něco stojí a ví to i náš klient a bude se ptát. Bude se hodně ptát. A abychom mu uměli odpovědět, většina tohoto víkendu je věnována tomu, jak se k odpovědi dostat. A málem bych zapomněl, také se půjdeme podívat do praxe - kam? No.. nechte se překvapit!


13_program-kurzuBilaZáklady práce s počítačovými programy - vizualizace a SketchUp OLIVE_DARK

Pro designera a jeho tvorbu je potřebná představivost, imaginace, tužka a papír, (nejen) pro marketing počítačová vizualizace, vše co dnes vymyslím mohu převést do imaginárního 3D modelu. A proto se naučíme základy SketchUpu. Velmi oblíbená disciplína ! Registrovaná studijní licence včetně pluginů v ceně kurzu.


14_program-kurzuBilaNejvýznamnější čeští designéři nejen dneška, Právní minimum,
Konzultace kurzové práce OLIVE_DARK

První den budeme ladit, konzultovat, řešit, radit, ptát se a odpovídat a vůbec dělat vše, co bude pro frekventanty potřeba pro nalezení konečné formy ročníkového (kurzového) projektu … a k tomu si ukážeme jak to dělají ostatní - povíme si něco o jejich práci, době vzniku a z toho pramenících konsekvencích a hlavně si ukážeme jejich tvorbu... Halabala, Janák, nebo třeba firma Hynek Gottwald. A jelikož neznalost práva neomlouvá, jak tvrdí známá poučka, podíváme se stručně na Stavební právo, smluvní vztahy důležité pro činnost interiérového architekta z hlediska odběratelů i dodavatelů, zejména smlouvu o dílo, objednávku, reklamační podmínky, smlouvu o zprostředkování a tak dále a tak podobně.


15_program-kurzuBilaSebeprezentace MOJE značka, Zásady a nástroje jednání s klientemOLIVE_DARK

V dnešní společnosti není problém navrhnout a vyrobit, ale prodat. Proto se velmi profesionálně věnujeme základům této dovednosti - zjednodušeně můžeme vyjmenovat témata Moje značka a můj obraz, nastavení kontextů práce, práce s očekáváním klienta, jak řídit rozhovor s klientem a jeho struktura, teorie otázek a mnoho dalšího...Mimochodem, říká Vám něco pojem systemický přístup?
 


16_program-kurzuBilaKonzultace a příprava na zkouškuOLIVE_DARK

Krok za krokem projdeme všechny otázky zkoušky profesní kvalifikace. Například se podíváme se, jak vypadají a co mají obsahovat objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, záruční list... Tentokrát zkrátka bude teorie trochu víc. Ale nebojte, krůček po krůčku také projdeme, zkontrolujeme, zkonzultujeme a budeme obdivovat vaše projekty. Na to nám čas určitě zbyde.....
 
 


17_program-kurzuBilaZkouškyOLIVE_DARK

A jsme ve finále. Trochu rozšířený víkend se budeme věnovat zkoušce profesní kvalifikace a obhajobě ročníkového (kurzového) projektu. A nebojte se, kdo pilně studoval v našem kurzu, zvládne všechno na výbornou. A jaká všechna osvědčení a certifikáty obdržíte a k čemu Vám budou?
Podívejte se na stránku "Certifikace".
 


Pozn.  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví  při práci (jako povinná část KS PK) je součástí prvního bloku výuky.
Obsah učebního plánu, tak jak je stručně popsán v jednotlivých blocích obsahuje všechno potřebné učivo a praktickou výuku, která je předepsána kvalifikačním standardem profese NSK č. 33-051-M.
Změna programu plánu výuky vyhrazena!

ZVU VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zaujaly vás kurzy interiérového designu
a vážně zvažujete, že půjdete do toho?

Přijďte si se mnou nezávazně popovídat
o škole CReATIO, kurzech, designu, pojetí výuky a vůbec o všem, co vás zajímá.

•  PRAHA • registrace zde •

13. června 2024 od 18:30 Praha - Rumunská 1, v učebně 403, 4. patro

•  BRNO • registrace zde •

11. června 2024 od 18:30 Brno - Škrochova 42

TĚŠÍM SE NA VÁS!

Martin Čermák