Kurz interiérového a bytového designu - Creatio

Kurz interiérového a bytového designu

Roční kurz interiérového a bytového designu

• PRAHA: 14. září 2024 • BRNO: 21. září 2024 •

Kurz je uceleným programem, vytvořený z praxe architekta, na jehož konci budete schopni profesionálně přistoupit k návrhu individuálního bytového interiéru na míru včetně změn dispozic, budete schopni tento návrh vytvořit, zpracovat v závazných i grafických standardech, dokážete ho prezentovat klientovi i veškerým profesím při realizaci, budete umět svůj návrh odborně a prakticky prosadit a dovést ho k realizaci tak, aby odpovídal vašemu záměru.

Získáte praktický um potřebný pro každého návrháře-designéra (kreslení a skicování od ruky, výrazové prostředky, technické kreslení v CAD produktech), základ znalostí o prostoru a jeho využití (členění, rytmika, kompozice, vyvážení hmot, objem, symetrie, asymetrie...), vazbu interiéru na stavební dílo, znalosti ergonomické, materiálové a technologické, budete vybaveni znalostmi pro čtení stavebních výkresů, tvorbu výkresů pro nábytkářský průmysl, seznámíte se základy nábytkové konstrukce, ale také se podíváme na to jak jednat s klientem nebo jak si nacenit svoji vlastní práci. A budete navrhovat a navrhovat... Veškeré znalosti budete ihned používat v rámci ročníkové (kurzové) práce. Zažijete mnoho tvůrčí nálady, odborné debaty podpořené vysokým standardem teoretické přípravy. A abychom nezapomněli - během kurzu se podíváme i mimo stěny naší učebny - například do vzorkovny nebo truhlárny.

Chcete vědět ještě více? - Podrobný program najdete níže v menu, nebo nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro Vás! Každý frekventant pracuje na vlastní, zcela konkrétní tzv. zakázce v rámci reálného prostoru a s velmi dobrou (bráníme se říci dokonalou) simulací vlastního klienta (jak to provádíme? Nechte se překvapit...) Každý z klientů pracuje na zcela jiném, odlišném zadání i prostoru, pomocí workshopů se pak všichni učí od všech, což umožňuje zvládnout opravdu širokou problematiku řešení. Kurz interiérového designu a architektury je vhodný pro každého, ať už jste z jakéhokoliv oboru, ať máte jakékoliv vzdělání, ať jste těsně překročili zletilost nebo máte už za sebou delší životní cestu, tento kurz je vhodný opravdu pro všechny, pro všechny, kteří chtějí vidět za kulisy, nebojí se znalosti výtvarné doplnit i těmi technickými a myslí to s prací interiérového návrháře opravdu vážně. Kurz obsahuje sedmnáct celodenních dvoudenních setkání včetně přípravy na zkoušky a vlastních zkoušek, ve kterých bude provedena obhajoba ročníkové (kurzové) práce a zkouška profesní kvalifikace interiérový poradce.

V čem se lišíme

  • icon_01Důraz na vlastní invenci Klademe důraz na skicu, nápad, osobní prezentaci, vlastní myšlení, vynalézavost, nekonvenčnost. U nás se s prezentacemi projektu na základě inspiračních zdrojů nepotkáte. Jako jediní Vás naučíme prezentovat se s tužkou v ruce, stejně jako v CAD prostředí.
  • icon_03Ukončeno zkouškou profesní kvalifikace Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace INTERIÉROVÝ PORADCE evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace a jako takový je zaměstnavateli uznáván. (zdroj webové stránky MŠMT)
  • icon_05Originální ateliérový způsob výuky Ateliérový způsob výuky pod vedením jednoho lektora Vám zaručí maximum praktických dovedností a znalostí v rámci ročníkové práce. Odborné vedení po celou dobu studia jediným lektorem, individuální konzultace, vzájemné poznání vyučujícího a frekventanta, možnost reagovat a posílit silné stránky osobnosti každého z Vás.
  • icon_07Akreditováno MŠMT Kurz byl akreditován MŠMT jako REKVALIFIKAČNÍ kurz pod číslem MSMT-25449/2018-1/311, úspěšný absolvent obdrží "potvrzení o účasti v rekvalifikačním vzdělávacím programu Interiérový poradce". Na kurz se vztahují možnosti financování školného úřadem práce dle zákona č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti.

Přihlásit

zaslat závaznou přihlášku
Ano - to je ono, co jste vždy chtěli zkusit? Stačí jeden jediný klik a přeneste se na celý rok do tvůrčí atmosféry naší ateliérové výuky... a užívejte si!

Cena

Cena kurzu

Zápisné = 5.000,- CZK
Kurzovné = 99.900,- CZK
Celková cena kurzu: 104.900,- CZK
(včetně profesní zkoušky)

Podmínky

smluvní podmínky kurzů
Nastavená pravidla mezi Vámi a námi. Hrajeme za všech okolností férovou hru...

Program

podrobný program
Co Vás čeká a nemine - hezky seřazené a přehledné. Ale je toho mnohem, mnohem více, než se dá slovy napsat na jednu webovou stránku.

Absolvujte kurz tam, kde to máte nejblíže


A pozor, jsme vybaveni i na případná epidemiologická omezení. Pořídili jsme perfektní technické zázemí a veškeré učební plány přizpůsobily výuce online. Díky tomu můžete kurz navštěvovat za jakékoliv situace.

PRG

Rumunská 1
Praha 2 Vinohrady, 120 00
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

BRN

Škrochova 42,
Brno - Židenice, 615 00
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

SK

Imricha Karvaša 6851/1,
Bratislava, 811 07
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

ZVU VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zaujaly vás kurzy interiérového designu
a vážně zvažujete, že půjdete do toho?

Přijďte si se mnou nezávazně popovídat
o škole CReATIO, kurzech, designu, pojetí výuky a vůbec o všem, co vás zajímá.

•  PRAHA • registrace zde •

13. června 2024 od 18:30 Praha - Rumunská 1, v učebně 403, 4. patro

•  BRNO • registrace zde •

11. června 2024 od 18:30 Brno - Škrochova 42

TĚŠÍM SE NA VÁS!

Martin Čermák