Designer/ka interiérů onLINE – rámcový program - Creatio

Designer/ka interiérů onLINE – rámcový program

DESIGNER/KA INTERIÉRŮ - onLINE - RÁMCOVÝ PROGRAM

OnLINE kurz je organizován jako dvacet podvečerních setkání vždy ve středu a čtvrtek mezi 18:00-20:45 hodinou. Jeho úkolem je formou mentoringu přehledně provést zájemce o profesi interiérového designéra základními znalostmi oboru, včetně znalostí, které jsou třeba pro práci se změnou dispozice a integrace prvků bydlení 21.století. Níže jsou uvedeny okruhy, ze kterých je program sestaven (jde o okruhy, nikoliv členění dle jednotlivých dnů výuky).

Je vám něco nejasné, chcete se na něco zeptat? Proč ne - rádi s vámi o všem pohovoříme , kontakty najdete v horním menu.

 


01_program-kurzuBilaÚvodní seznámení s kurzem, Osoba a osobnost designera - interiérového
architekta a jeho myšlení v souvislostech OLIVE_DARK

Úvod, vlastnosti a znalosti designera/ky, přesah oborů, návrhář jako osobnost a tvůrce, co vlastně znamená slůvko design, formy a možnosti práce, vnímání klienta. Vazba interiéru a stavby. Struktura projektu, principy návrhářské práce - zkrátka úvod do profese.


02_program-kurzuBilaStavba a její prvky, Názvosloví, Čtení stavebního výkresu, Schodiště
OLIVE_DARK

Aby byl designér úspěšný, musí pochopit a poznat prostředí, do kterého interiér navrhuje – tedy stavbu, její principy, strukturu a možnosti. K tomu směřuje tento okruh znalostí.


03_program-kurzuBilaSanitární technika, Dlažby, ZTI aneb interiér a sítě OLIVE_DARK

Orientace v zařizovacích předmětech a především zásady připojení na sítě jsou základní znalostí, ovlivňující kvalitu a proveditelnost návrhu.
 


04_program-kurzuBila Zaměření prostoruOLIVE_DARK

Umět si správně zpracovat podklad jako výchozí bod práce je bezesporu nutností. Ukážeme si tedy jak na to abychom si mohli být výsledkem jisti.


05_program-kurzuBilaErgonomie, Funkční zóny OLIVE_DARK

Pojďme se seznámit s ergonomií člověka a prostředí, které ho obklopuje, funkčními plochami nábytku, minimálními rozměry místností a předmětů nejen z hlediska norem, s tipy a triky jednotlivých prostor, kuchyň, šatna, ložnice....
 


06_program-kurzuBilaKompozice - základ práce s prostorem - hmota, členění, tektonika, rytmus...
OLIVE_DARK

Práce s prostorem vycházející s klasických kompozičních principů, symetrie, gradace, struktura... Jedna z nejdůležitějších složek estetiky.


07_program-kurzuBila Vybrané materiály v nábytkové tvorbě OLIVE_DARK

Znát materiály a práci s nimi, jejich vlastnosti, technické a konstrukční možnosti, struktury, a zvyklosti užití, je v realizaci základ pro úspěšné designerství. Umět rozpoznat dřeviny podle jejich barvy a kresby, poznat typy desek na bázi dřeva jako současného základního materiálu v nábytkářství, poradit si s hranami i způsobem povrchové úpravy, zkrátka - chci-li napsat knihu, musím umět písmenka ..:-)
 


08_program-kurzuBilaNábytkářské výkresy a nábytkářská terminologie OLIVE_DARK

Nábytkářská terminologie - už jste slyšeli výraz týpl nebo svlak ? Samozřejmostí interiérového návrháře je znalost tvorby a čtení výkresů v nábytkářské praxi - vymyslím, nakreslím, nechám vyrobit. A je to !
 


09_program-kurzuBila Konstrukce nábytku a nábytkové kování OLIVE_DARK

Abych mohl navrhnout a zrealizovat svůj vlastní návrh mobiliáře s perfektním vzhledem a bezchybnou funkcí musím nutně vědět, jak věci fungují. A to je obsahem této kapitoly.
 


10_program-kurzuBila Teorie barev a jejich základní schémata, trendy OLIVE_DARK

Tak konečně tu máme barvy a jejich působení na člověka, skládání barev, barvy doplňkové, příbuzné, schémata sdružování, co je a co není dogma, trendy... Doslova pestré téma!
 


11_program-kurzuBila Umělé osvětlení interiéru, Inteligence budovy (bytu)OLIVE_DARK

Ty tam jsou doby, kdy stačilo jedno svítidlo uprostřed místnosti. Dnes se musí designér zabývat nejen sběrnicovou elektroinstalací, ale musí znát potřeby prostoru z hlediska audiovizuální techniky, inteligence MaR, zabezpečení, oslunění, počítačových sítí a internetu... Zní to strašně vážně, ale ve skutečnosti jde jen o to věci pojmenovat. Základy návrhu umělého osvětlení, druhy svítidel a zdrojů, světelné scény a samozřejmě i technické znalosti- názvosloví, značky, zóny, podklady pro profese...


12_program-kurzuBila Materiály a povrchy v interiérové tvorbě OLIVE_DARK

V interiéru není jen nábytek. Znalosti jsou třeba o všech jednotlivých částech prostoru a jejich materiálových možnostech - nášlapných vrstvách podlah včetně koberců, tapet, kamene přírodního i umělého, kovech, textilu, skla... Dokázat poznat co je co, vědět o možnostech, které daný materiál nabízí, něco jeho vlastnostech, zkrátka mít široký přehled.


13_program-kurzuBila Nacenění projektu a rozpočet realizace návrhu OLIVE_DARK

Všechno něco stojí a ví to i náš klient a bude se ptát. Bude se hodně ptát. A abychom mu uměli odpovědět, podíváme se na to, jak se k odpovědi dostat.


14_program-kurzuBila Zásady a nástroje jednání s klientem
OLIVE_DARK

Stěžejní složkou úspěchu designéra je umět pracovat s klientem a umět si obhájit svůj návrh. Jak nakládat s očekáváním klienta, jeho důvěrou, jak řídit rozhovor s klientem a jeho struktura, teorie otázek a mnoho dalšího.


Změna programu plánu výuky vyhrazena!