Reference - Creatio

Reference

REFERENCE

Některé komentáře od klientů již dorazily, jiné k nám zatím míří.... A kromě reference od mladé designérky, kterou po úskalích profese provází náš hlavní lektor - Martin - si můžete přečíst i názory prvních absolventů našich kurzů

 
 
 
 
 

Absolvovala jsem individuální kurz interiérového designu a ani chvíli jsem nelitovala, že jsem zvolila tento kurz a tuto variantu. Z náplně kurzu jsem byla nadšená, dostávala jsem léty nabyté zkušenosti naservírované na stříbrném podnose. Náplň kurzu jsme s Martinem přizpůsobili mým znalostem, potřebám a zájmům. Díky Martinovi se mi otevřel svět interiérového designu a já vím, že jsem se vydala správným směrem. Myslím, že tato škola je ve svém oboru jedinečná. Za sebe mohu jen doporučit.

Jitka Boháčová

 


img_ˇZuzana

Kurz DESIGNÉRKA INTERIÉRŮ jsem si vybrala z nabídky podobně zaměřených kurzů a musím říct, že nelituji. Ve všech směrech předčil mé očekávání. Na začátku jsem ani netušila, co všechno člověk musí obsáhnout, aby se mohl stát profesionálem v tomto oboru a také co všechno se dá za jediný rok naučit.
Ocenila jsem, že kurz byl veden jedním člověkem. Martin Čermák je velmi trpělivý učitel, který vše ochotně vysvětlí a ke každému studentovi přistupuje individuálně. Na druhou stranu nikomu nic neodpustí a trvá na splnění všech domluvených požadavků...což člověka posouvá dál. Během kurzu jsme se také setkali s několika spolupracujícími lektory, kteří vedli tématické bloky. Všichni byli profesionály ve svém oboru a poskytli nám mnoho cenných informací.
Nedílnou částí kurzu byla také domácí práce na ročníkovém projektu, ve kterém jsme se prakticky učili průběh práce na zakázce. Množství času, které bylo nutné projektu věnovat, bylo větší než jsem očekávala, ale rozhodně to nebyl ztracený čas. Naopak se mi práce dostala pod kůži a měla jsem pocit, jako bych pracovala na reálné zakázce.
Celý rok byl velmi nabitý, každý víkend jsme se dozvěděli množství informací, které budu v praxi denně využívat. Zakončení zkouškou profesní kvalifikace, na kterou jsme se podrobně připravili, bylo milým vyvrcholením celoroční práce.
Závěrem bych ráda poděkovala Martinu Čermákovi za jeho dobrou náladu, nasazení, trpělivost a ochotu podělit se o své know-how. Věřím, že vše zúročím ve své praxi a budu dělat dobré jméno škole CReATIO.

Zuzana Derianová

 


img_ˇMonika

S Martinem Čermákem se již pár let známe, a když jsem se rozhodla pro splnění si svého snu, změnit profesi a dát se na dráhu interiérové designérky byla naprosto logická volba obrátit se s veškerou pomocí na něj. Martin mi pomohl nejen v kreativitě, nápadech, praktických zkušenostech, ale i s neodmyslitelně „řemeslnými“ věcmi jako je kreslení a technické znalosti. Dokázal mě profesionálně a velmi přátelsky provázet veškerými oblastmi, které interiérový designér musí ovládat. Vždy našel cestu jak mě konkrétní věc naučit a zvládnout. Jako začínající interiérová designérka s ním stále konzultuji své projekty a jeho rady jsou vždy nenahraditelné a projekt posunou o několik kroků dopředu. Jako učitele, mentora, profesionála a člověka mohu Martina Čermáka a jeho tým jen doporučit.

Monika Hauptvogel

 


img_Cerveni

S Martinem Čermákem jsme začali spolupracovat v době, kdy jsme si s manželem koupili byt 3+kk, který developer teprve začínal stavět. Měli jsme tedy možnost upravit vnitřní dispozice bytu, neboť původní návrh se nám nezdál optimální. Hlavním problémem byla příliš dlouhá chodba. Pan Čermák navrhl několik dispozičních řešení a následně jsme ve spolupráci s ním realizovali celý interiér bytu včetně nábytku na míru, svítidel, barevného sjednocení atd. Díky jeho kreativním nápadům žijeme v opticky prostorném a světlém bytě s mnoha atypickými prvky (ať už se jedná o předstěnu s vestavěnými nikami, půlobloukový sloup sloužící jako hluboká skříň nebo vysoké skleněné posuvné dveře), které mile překvapí každou návštěvu. S manželem velmi oceňujeme jak profesionální tak i osobní přístup pana Čermáka. S výsledkem jeho práce jsme velmi spokojeni a spolupráci s ním můžeme vřele doporučit.

Pavla Červená

 


img_Perroud
img_Perroud2

Quand nous sommes arrivés sur Prague avec ma femme avec le projet de l’ouverture du studio True Pilates Prague, nous avons contacté l’architecte Martin Čermák sur une forte recommandation. Ayant travaillé et visité beaucoup de studio pilates à l’international mes idées sur le studio True Pilates Prague étaient déjà assez claires. Pour Martin le travail sur le concept et la réalisation d’un studio de pilates était
une nouvelle expérience. Nous avons passé beaucoup de temps de discuter et d’échanger sur le fonctionnement du studio, sur le caractère et les conditions techniques des machines – éléments phares du studio, sur ma philosophie, sur le design. J’ai pu vite sentir que son écoute et sa compréhension étaient dans la direction de mes idées.
Nous avons pu s’appuyer sur son expérience professionnelle sur les normes à respecter ainsi que sur les matériaux à utiliser. Martin a été très précis sur chaque mettre carré du studio. Il nous a toujours présenté plusieurs propositions en expliquant les différences qu’il pourrait y avoir. Une de ses qualités que nous avons appréciée est sa ponctualité du projet à sa réalisation. Sa rapidité à faire face aux imprévues lors de la réalisation du studio on été rassurant et montre bien son expérience.
Le résultat de notre collaboration est plus que satisfaisant. Tous les jours c’est un plaisir d’être dans cet espace
et de voir que cela est réciproque pour mes clients.

( Když jsme přijeli se ženou do Prahy s projektem otevření studia True Pilates Prague, kontaktovali jsme na základě doporučení architekta Martina Čermáka. Tím, že jsem již v mnoha zahraničních studiích pilates pracoval či je navštívil, mé představy studia True Pilates Prague byly již dost jasné. Pro Martina práce na konceptu a realizaci studia pilates byla novou zkušeností. Strávili jsme mnoho času diskuzemi o funkčnosti studia, o vlastnostech a technických podmínkách strojů – klíčových prvků studia, o mé filozofii, o tom, jak by mělo studio vypadat. Mohl jsem rychle vycítit, že Martinovo pochopení šlo ve směru mých představ.
Jeho profesní zkušenost v oblasti technických norem, které bylo nutno dodržovat, stejně tak i zkušenosti při výběru správných materiálů, byly pro nás oporou. Martinovi návrhy byly precizní pro každý metr čtvereční. Vždy nám představil vícero návrhů řešení s vysvětlením rozdílů. Jednou z jeho kvalit, které jsme ocenily, bylo dodržování harmonogramu prací, za které byl zodpovědný, od koncepce po realizaci projektu. Jeho schopnost rychle reagovat a řešit neočekávané situace během realizace studia byla pro nás velkým přínosema vycházela z jeho bohatých profesních zkušeností.
S výsledkem naší spolupráce jsem více než spokojený. Být v prostorách studia je pro mne každým dnem potěšení, stejně tak je příjemné slyšet, že stejný pocit mají moji klienti. )

Jeremie Perroud, True Pilates Prague, s.r.o.


 


img_Mrkvickova

Při zařizování našich kanceláří v centrum Prahy jsme oslovili architekta Čermáka, se kterým jsme měla již v minulosti osobní zkušenost při realizaci bytové jednotky. Panu architektovi jsme zadali komplexní návrh a realizaci interiéru několika komerčních prostor. Jelikož se jedná o nájem, majitelé nemovitostí si zadali požadavky, kterým jsme museli dispozičně vyhovět a to bylo asi nejsložitější - vyhovět jak našim požadavkům, tak majitele. Panu Čermákovi se podařilo vytvořit velice atraktivní, reprezentativní prostory, které jsme ani po 7 letech nemuseli nijak upravovat a měnit, jelikož jejich vzhled byl tvořen již na začátku s jistou citlivostí a nadčasovostí. Jednání s panem Čermákem bylo vždy příjemné, profesionální a konstruktivní a vždy dotažené do podrobností, takže nás nikdy v rámci realizace nic nepřekvapilo. Mohu tohoto pana architekta jen doporučit

Monika Mrkvičková