Přihláška – fyzická osoba

Odesláním této přihlášky potvrzuji, že jsem četl Smluvní podmínky studijních a vzdělávacích kurzů Provozovatele a souhlasím s nimi

Závazná přihláška do kurzu

 

  Výběr kurzu

 
 

  Kontaktní a osobní údaje zájemce

 • Adresa trvalého bydliště

 • Korespondenční adresa zájemce - vyplňte pouze v případě liší-li se od adresy trvalého bydliště

 • Plátce - vyplňte pouze v případě, že je plátcem fyzická nebo právnická osoba různá od zájemce. Na tuto osobu budou vystaveny zálohové a daňové doklady.

 • Souhlas s programem kurzu, smluvními podmínkami a se zpracováním osobních údajů

 • Chcete něco doplnit? Napište nám to do poznámky.

 

Fieldset

   

  Ověření

  Přihláška sama o sobě nedává vzniknout smluvnímu vztahu mezi zájemcem a provozovatelem kurzu, je pouze prvním krokem v registraci do kurzu, jejíž nedílnou součástí je i splnění podmínek registrace a zaplacení registračního poplatku. Ke Vzniku smlouvy mezi zájemcem a provozovatelem dojde až po řádné registraci zájemce dle smluvních podmínek Provozovatele, úhradou předepsaných plateb, a písemným (prostřednictvím e-mailu) potvrzením provozovatele CReATIO o zařazení zájemce do příslušného kurzu - viz smluvní podmínky.
  Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas Provozovateli, aby zpracovával a shromažďoval osobní údaje v tomto formuláři uvedené ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") správcem jejich osobních údajů, a berete na vědomí, že tyto osobní údaje zpracovává jednak v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro splnění smlouvy (popř. včetně údajů nezbytných pro předsmluvní vyjednávání), jejíž jsou Zájemci a Frekventanti stranou (a to v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a dále v rozsahu nezbytném pro splnění právních povinností Provozovatele (v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů Zájemců a Frekventantů jsou dostupné na: https://www.skola-interier-design.cz/gdpr/