Vizualizace interiérů - Creatio

Vizualizace interiérů

SketchUp / V-Ray - vizualizace interiéru

Příprava fotorealistické vizualizace interiéru pomocí programů SketchUp a V-Ray SketchUp

Den plný praxe strávený s profesionálem na vizualizace

Místo konání: • PRAHA •

PŘIHLÁSIT SE

Základy profesionální fotorealistické vizualizace interiéru

• PRAHA 6. března 2024 9:00 - 16:30 •

Výuka fotorealistiky pro ty, kterým již nestačí jejich výstupy a nabyté zkušenosti ze samotného programu SketchUp a chtěli by se posunout pomocí plug-in modulu V-Ray. Ve dvoudenním kurzu se naučíte nejen ovládání modulu, ale i posunout stávající výstupy na kvalitativní úroveň blížící se reálné fotografii. Důraz je kladen na osvojení si zejména těch nástrojů a postupů, které mají největší vliv na kvalitní výsledek. Osvědčené tipy a triky z praxe pomohou zvýšit časovou efektivitu i celkový dojem fotorealistické vizualizace.

Pro absolvování kurzu je třeba mít základní znalosti modelace v programu SketechUp a odpovídající vlastní hardware. Klikněte na tlačítko - Program - kde se dozvíte nejen více o náplni kurzu, ale rovněž důležité organizační pokyny. Chcete se na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi s vámi o všem promluvíme.

V čem se lišíme

  • icon_01Vždy přesně na tělo Snažíme se ve výuce reagovat a uspokojit konkrétní požadavky účastníků, které vyplývají z jejich vlastní praxe a potřeb.
  • icon_03Malá skupinka posluchačů Kurz pro nízký počet frekventantů v kurzu nabízí výuku, která pružně reaguje na Vaše schopnosti a možnosti, výuku, která kombinuje výhody individuálního přístupu a skupinové práce.
  • icon_05Trpělivý přístup Nejen u výuky počítačových programů je třeba trpělivost, klid a empatie lektora vůči frekventantům. A to je to, co mi rozhodně umíme.
  • icon_07Do hloubky a z praxe Přestože kurz je pouze jednodenní, snažíme se jít opravdu do hloubky, v čemž nám nemalou měrou napomáhá předávání znalostí a triků z opravdové praxe.

Přihlásit

zaslat závaznou přihlášku
Ano - to je to, co vám ve vaší práci chybělo a nevěděli jste kde začít? Stačí jeden jediný klik a přenesete se do tvůrčí atmosféry naší výuky... a určitě si to užijete!

Cena

cena kurzu

Zápisné = 500,- CZK
Kurzovné = 3.985,- CZK

Celková cena kurzu: 4.485,- CZK

Podmínky

smluvní podmínky kurzů
Nastavená pravidla mezi Vámi a námi. Hrajeme za všech okolností férovou hru...

Program

rámcový program
Co Vás čeká a nemine - hezky seřazené a přehledné. Ale je toho mnohem, mnohem více, než se dá slovy napsat na jednu webovou stránku.

Absolvujte kurz tam, kde to máte nejblíže


A pozor, jsme vybaveni i na případná epidemiologická omezení. Pořídili jsme perfektní technické zázemí a veškeré učební plány přizpůsobily výuce online. Díky tomu můžete kurz navštěvovat za jakékoliv situace.

PRG

Rumunská 1
Praha 2 Vinohrady, 120 00
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

BRN

Škrochova 42,
Brno - Židenice, 615 00
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

SK

Imricha Karvaša 6851/1,
Bratislava, 811 07
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz