Designer/ka interierů individual - Creatio

Designer/ka interierů individual

Designer/ka interiérů individual

Individuální, osobní výuka v kombinaci distančního a prezenčního studia

130 hodin prezenčního studia včetně zkoušek

Místo konání: • PRAHA •

PŘIHLÁSIT SE

Roční kurz interiérové architektury a návrhářství

• PRAHA • jedno volné místo • přihlásit se je možné kdykoliv •

Tento kurz je určen pro ty, kteří z jakýchkoliv důvodů preferují výuku individuální, přizpůsobenou jejich možnostem a s určitou časovou flexibilitou. Přesto je kurz uceleným programem, na jehož konci budete schopni profesionálně přistoupit k návrhu bytového interiéru na míru, s atypickými prvky, změnami dispozice, provázáním stavby a mobiláře. Budete schopni tento návrh vytvořit, zpracovat v závazných i grafických standardech, dokážete ho prezentovat klientovi i veškerým profesím při realizaci, budete umět svůj návrh odborně a prakticky prosadit a dovést ho k realizaci tak, aby odpovídal vašemu záměru.

Studium je postaveno na kombinaci prezenčního a distančního způsobu výuky, plynulost výuky je přizpůsobována Vašim potřebám, tam kde je třeba se zastavíme déle, u věcí, které Vám jdou dobře, půjdeme rychleji, máte-li v oboru nějaké znalosti, přizpůsobíme obsah výuky jejich využití nebo užšímu směřování v rámci oboru. Získáte stejné praktické a teoretické znalosti, jako frekventanti našeho ročního víkendového studia, pouze jinou, co nejvíce Vašim možnostem a schopnostem přizpůsobenou formou. Získáte praktický um potřebný pro každého návrháře-designéra (kreslení a skicování od ruky, výrazové prostředky, technické kreslení v CAD produktech), základ znalostí o prostoru a jeho využití (členění, rytmika, kompozice, vyvážení hmot, objem, symetrie, asymetrie...), vazbu interiéru na stavební dílo, znalosti ergonomické, materiálové a technologické, budete vybaveni znalostmi pro čtení stavebních výkresů, tvorbu výkresů pro nábytkářský průmysl. A budete navrhovat a navrhovat... Veškeré znalosti budete ihned používat v rámci ročníkové (kurzové) práce a ateliérové výuky. Rámcový program najdete níže v menu, rámcový proto, že jak řečeno výše, lze jej v určitých mezích upravovat dle potřeb, zájmu a směřování frekventanta. Pracovat budete na vlastní modelové zakázce se zadáním od reálného klienta. Kurz interiérový designer je vhodný pro každého bez rozdílu věku i vzdělání, kdo zvládá pod odborným vedením samostudium v distanční části kurzu. Kurz je zakončen obhajobou ročníkové (kurzové) práce a zkouškou profesní kvalifikace interiérový poradce. Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat, určitě je zodpovíme.

V čem se lišíme

  • icon_01Důraz na vlastní invenci Klademe důraz na skicu, nápad, osobní prezentaci, vlastní myšlení, vynalézavost, nekonvečnost. U nás se s prezentacemi projektu na základě inspiračních zdrojů nepotkáte. Jako jediní Vás naučíme prezentovat se s tužkou v ruce, stejně jako v CAD prostředí.
  • icon_03Ukončeno zkouškou profesní kvalifikaceDoklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace interiérový poradce evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace a jako takový je zaměstnavateli uznáván. (zdroj webové stránky MŠMT)
  • icon_05Originální ateliérový způsob výuky Ateliérový způsob výuky pod vedením jednoho lektora Vám zaručí maximum praktických dovedností a znalostí v rámci ročníkové (kurzové) práce. Odborné vedení po celou dobu studia jediným lektorem, vzájemné poznání vyučujícího a frekventanta, možnost reagovat a posílit silné stránky osobnosti každého z Vás.
  • icon_07Pouze Vy a lektor - privátní výukaJsme jediní, kteří nabízejí výuku, která přináší možnost učit se a pracovat sami s lektorem, výuku, která pružně reaguje na Vaše schopnosti a možnosti, výuku, která je dialogem mezi vyučujícím a Vámi.

Přihlásit

zaslat závaznou přihlášku
Ano - to je ono, co jste vždy chtěli zkusit? Stačí jeden jediný klik a přeneste se na celý rok do tvůrčí atmosféry naší ateliérové výuky... a užívejte si!

Cena

cena kurzu

Zápisné = 5.000,- CZK
Kurzovné = 191.000,- CZK
Zkouška = 3.500.- CZK
Celková cena kurzu: 199 500,- CZK

Podmínky

smluvní podmínky kurzů
Nastavená pravidla mezi Vámi a námi. Hrajeme za všech okolností férovou hru...

Program

rámcový program
Co Vás čeká a nemine - hezky seřazené a přehledné. Ale je toho mnohem, mnohem více, než se dá slovy napsat na jednu webovou stránku.

Kontakt


PRG

Za Poříčskou Branou 4
Praha 8 Karlín 186 00
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

BRN

Škrochova 42
Brno - Židenice, 615 00
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz

SK

Imricha Karvaša 6851/1
Bratislava, 811 07
Telefon: +420 732 270 270
Email: office@creatio.cz